Năm học 2017-2018, tỷ lệ học viên khá, giỏi của Trung tâm đạt 12,6%; tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT quốc gia là 97,43%. Trung tâm cũng đã liên kết tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo và cấp chứng chỉ Tin học, Tiếng Anh, Tiếng M’Nông, Kế toán trưởng, Chuyên viên, Chuyên viên chính cho gần 2.900 học viên; liên kết đào tạo văn bằng 2 cho 650 học viên.

Các đại biểu tham dự Lễ Khai giảng
 

Trong năm học mới này, với 113 học viên, Trung tâm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý; tăng cường các hoạt động ngoại khóa; giáo dục kỹ năng sống; đa dạng hóa các loại hình học tập, đào tạo; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

Ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh hồi trống khai trường

Vỹ Phượng