Thực hiện Quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quyết định giảm thời hạn CHAPT cho phạm nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Trại giam Đắk Plao đã trao quyết định giảm thời hạn CHAPT cho 189 phạm nhân tích cực học tập, lao động và cải tạo tốt. Trong đó, giảm hết thời hạn CHAPT cho 31 phạm nhân và giảm có thời hạn CHAPT từ 2 tháng đến 11 tháng cho 158 phạm nhân.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Trại giam Đắk Plao đã trao khen thưởng của Cục C10 cho 5 tập thể và 92 phạm nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập, cải tạo. Đồng thời, phát động phong trào thi đua CHAPT đợt 3 năm 2019.

Đại diện lãnh đạo Trại giam Đắk Plao trao khen thưởng của Cục C10 cho các tập thể, phạm nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập, cải tạo.
 

Minh Trí, Thế Anh