Lãnh đạo UBND xã Quảng Hòa đón nhận Bằng công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế
Lãnh đạo UBND xã Quảng Sơn đón nhận bằng Công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế
 

Thực hiện chương trình quốc gia xây dựng NTM, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Quảng Hòa và xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long luôn nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tiêu chí số 15 về y tế. Đến nay, 2 xã đã cơ bản đạt được các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng cao. Trạm Y tế xã được đầu tư xây dựng theo tiêu chí trạm đạt chuẩn quốc gia về y tế. Mạng lưới y tế được củng cố và phát triển. Trạm y tế xã có vườn mẫu cây thuốc nam. Trang thiết bị y tế được đầu tư. Tỷ lệ phụ nữ có thai trên địa bàn xã được tiêm phòng uốn ván. Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đẩy đủ các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đều đạt theo yêu cầu...

                 Trịnh Nga- Xuân Hạnh