Năm 2018, các cấp Công đoàn tỉnh đã chủ động thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động công đoàn, đặc biệt là phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động. Công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn được chú trọng.

Quang cảnh Hội nghị
 

Đến nay, toàn tỉnh có 833 công đoàn cơ sở với trên 27.800 đoàn viên. Năm 2018, đã hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho 24 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền 600 triệu đồng. Cùng với đó, các cấp công đoàn đã tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; công tác kiểm tra, giám sát công đoàn các cấp được quan tâm và thực hiện hiệu quả, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Hội nghị đã lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh bầu bổ sung Uỷ viên BCH và Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, giai đoạn 2017-2018.

Các tập thể, cá nhân được LĐLD tỉnh tặng Bằng khen 

 

Tin, ảnh: Minh Trí