Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh nhấn mạnh, Kỳ thi được tổ chức với mục đích tuyển chọn người có năng lực quản lý, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, phẩm chất chính trị đạo đức tốt. Đây là những thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và đã được quy hoạch vào chức danh Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh giai đoạn 2015-2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh cũng đề nghị hội đồng thi tuyển, các ban nghiệp vụ phục vụ thi tuyển và các ứng viên phải thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của kỳ thi một cách khách quan, công bằng, công khai, chấp hành tốt nội quy, quy chế kỳ thi.

Phổ biến nội quy Kì thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tặng hoa chúc mừng các ứng viên dự thi

 

Sau lễ khai mạc, 3 thí sinh bước vào phần thi viết với thời gian 180 phút. Nội dung thi bao gồm: kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý giáo dục, về khoa học lãnh đạo quản lý. Phần thi trình bày đề án dự kiến tổ chức vào ngày 19/12, thí sinh đạt 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày đề án. Nội dung thi bao gồm: đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của trường, chỉ ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển, đề xuất kế hoạch, chương chình hành động, giải pháp phát triển trường./.

Thí sinh bước vào phần thi viết với thời gian 180 phút

Vỹ Phượng