Như vậy, đến nay, tỉnh Đắk Nông chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid – 19. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch dịch Covid -19, tỉnh Đắk Nông đã triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bộ y tế không để dịch bệnh xâm nhập vào địa phương.

                                                                 T/h: Lê Đại