Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông 

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vấn đề phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công vẫn là một ‘điểm mờ” trong bức tranh sáng của tổng thể nền kinh tế. Tình trạng giải ngân từ đầu năm đến nay rất thấp, chỉ đạt 45,17% kế hoạch được Quốc hội thông qua; Có 31 bộ, cơ quan Trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân 9 tháng đạt dưới 50%. Tỷ lệ giải ngân thấp làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ảnh hướng đến các ngành, lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế, việc triển khai các chính sách tài khóa, tiền tệ, tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh và các hiệp định đầu tư.  Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giải ngân chậm vốn đầu tư công hiện nay là do giao vốn chậm, dự kiến nhu cầu vốn chưa sát với khả năng thực tế giải ngân, công tác giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm, thanh quyết toán còn chậm, công tác phối hợp và chỉ đạo điều hành ở một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chưa chủ động…

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn kiến nghị Trung ương linh hoạt giải ngân vốn cho địa phương 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn đã báo cáo tình hình phân bổ, giải ngân vốn từ đầu năm đến nay. Theo đó, trong năm 2019 Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh rất quan tâm chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân và đưa vào chỉ tiêu đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Tại Đắk Nông, uớc thực hiện giải ngân đến hết tháng 9/2019 được 1.137 tỷ đồng, đạt 49,2%, cao hơn 13,2% so với tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2018. Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông còn thấp, chưa đảm bảo kế hoạch, yêu cầu đặt ra. Nguyên nhân do một số dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, năng lực tư vấn còn hạn chế, dẫn đến khi đưa vào triển khai gặp vướng mắc kỹ thuật phải điều chỉnh dự án. Theo quy định, thời gian giải ngân được kéo dài sang năm sau nên một số chủ đầu tư còn chủ quan, chưa quyết liệt đôn đốc nhà thầu. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận hội nghị 

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đầu tư công là nguồn lực quan trọng cho phát triển cơ sở hạ tầng, đất nước phát triển. Vì vậy, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị.

Các bộ ngành, địa phương cần nhận thức sâu sắc, bảo đảm thấm nhuần chỉ đạo này tới từng cơ quan, đơn vị, nhất là những cán bộ đảng viên phụ trách trực tiếp công việc này. Đồng thời, kỷ luật nghiêm đối với các vi phạm, lợi ích nhóm trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thủ trưởng các ngành liên quan phát huy vai trò người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết của Chính phủ.

Tin, ảnh: Phan Đông-Xuân Hạnh