Bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
 

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh bầu bổ sung 3 ủy viên Ban chấp hành, bầu bổ sung 1 ủy viên Ban thường vụ, bầu 1 chức danh phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.  Bà Lê Thị Trúc Linh, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Gia Nghĩa được Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông điều động đến công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh được bầu giữ chức Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông Khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tin, ảnh: Phan Đông-K’Muôi