Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh

 

Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết gồm: Dự thảo nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2022; báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021; báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí với dự thảo nghị quyết, báo cáo của các đơn vị, đồng thời tập trung thảo luận, trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan.

Cụ thể, Ban Pháp chế đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng cũng như tổ chức tốt việc tiếp công dân, giải quyết đúng pháp luật đối với đơn khiếu nại, tố cáo của người dân. Đặc biệt, cần phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài. Cùng với đó, việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với những đơn vị xảy ra tham nhũng.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu để hoàn thiện báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua trong kỳ họp sắp tới.

T/h: Hoàng Hoa – Văn Chinh