Rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (huyện Đắk R'lấp) được quản lý, bảo vệ tốt
 

Từ năm 2016 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên đã phối hợp với chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm huyện và các hộ nhận khoán tổ chức trên một nghìn đợt tuần tra bảo vệ rừng. Công tác tuyên truyền, ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được đẩy mạnh, nhờ đó không để xảy ra cháy rừng, số vụ vi phạm Luật lâm nghiệp giảm hàng năm. Tính đến hết tháng 9/2020, đơn vị đã chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ nhận khoán với số tiền trên 6,6 tỷ đồng.

Gắn bó với rừng, bình quân mỗi hộ nhận khoán được chi trả hơn 9 triệu đồng/năm tiền dịch vụ môi trường rừng, góp phần cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống. Thực tế cho thấy, chi trả dịch vụ môi trường rừng, ngoài đảm bảo quyền lợi của người dân gắn bó với rừng còn góp phần bảo vệ rừng một cách hiệu quả. 

Người dân nhận khoán tuần tra bảo vệ rừng ở bon Pi Nao, xã Nhân Đạo (Đắk R'lấp)

                                               

T/h: Ngô Lan-Xuân  Cảnh