Đối tượng là Bạch Đình Kế, sinh năm 1982, ngụ tại huyện Lâm Hà. Kế là người đã cung cấp khoan điện, bình ắc quy, thuốc diệt cỏ và thuê các đối tượng khác trực tiếp hủy hoại rừng thông.

Trước đó vào cuối tháng 4 vừa qua, đơn vị quản lý rừng phát hiện khoảng 3.500 cây thông bị các đối tượng xấu khoan vào gốc cây và bơm hóa chất diệt cỏ khiến hơn 10ha rừng thông chết khô.

VTV