Quang cảnh đại hội
 

Với phương châm hành động “Dân chủ-Đoàn kết-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII. Theo đó, trong 05 năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 10/14 chỉ tiêu. Tổng thu ngân sách năm 2020 ước đạt 616 tỷ đồng, tăng bình quân 14%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.500 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,3%/năm.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Bá Út phát biểu khai mạc Đại hội
 

Đến nay, toàn huyện có 8/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 47% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện; chất lượng các dịch vụ xã hội cơ bản cải thiện đáng kể.

Quốc phòng-an ninh được giữ vững về mọi mặt. Công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên luôn được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, dễ phát sinh tiêu cực. Hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 93%, vượt so với Nghị quyết đề ra.

 

 Ông Điểu Xuân Hùng, UVBTV TU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Điểu Xuân Hùng, UVBTV TU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Thời gian tới, trước những thuận lợi, thời cơ và thách thức đan xen, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ. Trong đó, cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch; tăng cường thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển toàn diện kinh tế-xã hội; tập trung thực hiện đồng bộ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính của huyện.

Đại biểu tham gia bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới
 

Đại hội đã bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí; đồng chí Nguyễn Bá Út tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Đắk R'lấp khóa mới.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk R'lấp khóa mới 
 

Đại hội xác định 3 khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo thực hiện là hỗ trợ thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị Tổ hợp công nghiệp Alumin-Nhôm, tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế công nghiệp-dịch vụ của huyện; giải quyết bài toán phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị đối với một số sản phẩm chủ lực trên địa bàn hoặc phát triển sản phẩm mới dựa vào lợi thế so sánh theo nhu cầu thị trường; khuyến khích đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ có giá trị gia tăng cao… 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025
 

Mục tiêu của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tiềm năng, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc trong huyện; tận dụng cơ hội, tiềm năng, lợi thế phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đưa huyện Đắk R’lấp trở thành thị xã trước năm 2025…

 

T/h: Ngô Lan-Xuân Hạnh