Trong 9 tháng, Đắk G’long có 9 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt, 4 nhóm chỉ tiêu còn lại cuối năm sẽ đánh giá. Trong đó, nhóm chỉ tiêu thành phần về xuất khẩu lao động và độ che phủ rừng dự kiến không đạt. Riêng về thu ngân sách nhà nước đạt hơn 201 tỷ đồng, đạt trên 90% kế hoạch. Ban hành 31 văn bản về quản lý đất đai và dân cư. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng; chú trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội. An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Huyện ủy đã xem xét, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; triển khai thực hiện Nghị quyết 18 của Tỉnh ủy “Về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị ở cấp xã và thôn, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Trong 9 tháng, Đắk G'long có 9/13 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt
 

Tuy nhên, trong thực hiện nhiệm vụ, Đắk G’long vẫn còn những tồn tại trong công tác quản lý bảo vệ rừng; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; việc quản lý dân cư, quản lý đất đai còn lỏng lẻo; công tác đền bù giải phóng mặt bằng để triển khai một số dự án, công trình chưa được giải quyết dứt điểm; cơ sở vật chất trường lớp một số điểm còn tạm bợ. Liên quan đến những vướng mắc, Đắk G’long đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ưu tiên đầu tư để phát triển về giáo dục, quản lý bảo vệ rừng, đất đai gắn với quản lý dân cư, nguồn lực để thúc đẩy nông nghiệp nông thôn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành liên quan đã trả lời một số nội dung về tinh giản biên chế, công tác cán bộ, chính sách đối với người có công, tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản, thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND huyện Đắk G'long kiến nghị một số nội dung về công tác giảm nghèo, bảo vệ phát triển rừng và đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn
 

Kết luận buổi làm việc, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn ghi nhận những nỗ lực của Đắk G’long trong thực hiện nhiệm vụ phát triển năm 2018. Trong đó có những giải pháp sáng tạo, đạt kết quả toàn diện ở các lĩnh vực. Công tác xây dựng hệ thống chính trị, triển khai các Nghị quyết của TW, của Tỉnh ủy đã có những kết quả bước đầu. Đảng bộ huyện đã có sự đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian tới, các ngành cần dành sự quan tâm cho Đắk G’long trong phân bổ ngân sách, triển khai các dự án được hiệu quả. Về phía huyện Đắk G’long, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần có quyết tâm chính trị cao, linh hoạt trong điều hành, tập hợp được sức mạnh của các dân tộc để khắc phục những hạn chế về công tác giảm nghèo, phấn đấu thoát khỏi huyện nghèo 30a.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ, địa phương phải xác định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu để phát triển kinh tế, xóa nghèo. Các ngành liên quan cần hỗ trợ Đắk Glong trong việc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, kêu gọi đầu tư từ kinh tế hộ đến kinh tế tập thể, tư nhân, từng bước tạo hàng hóa giá trị cao. Đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, đã có sự chuyển biến nhưng đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt, phát huy kinh nghiệm hay để lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực này. Trong xây dựng nông thôn mới gắn với nhiệm vụ xóa nghèo bền vững, huy động các nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Tập trung giải quyết các tồn đọng, nhất là vấn đề khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, cần đề xuất tỉnh để có hướng tháo gỡ kịp thời.

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn yêu cầu Đắk G'long phải có quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, nỗ lực trong việc đưa địa phương thoát khỏi huyện nghèo 30a

 

Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ những khó khăn về y tế, giáo dục của huyện hiện nay, chính vì vậy, huyện cần có những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo trẻ em đến trường đúng độ tuổi. Trong cải cách hành chính, cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm những vi phạm trong công tác cán bộ. Đối với việc thực hiện các Nghị quyết của TW, của Tỉnh ủy, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần chú trọng giáo dục tư tưởng, phải nghiêm túc triển khai, chủ động trong thực hiện, sớm đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống.

 Bảo Ngọc – Văn Thắng