Tiêu hủy lợn dịch tại 
Bình Phước bằng 
phương pháp chôn lấp
 /// Ảnh: Hoàng Giáp
Tiêu hủy lợn dịch tại Bình Phước bằng phương pháp chôn lấp
 
 
Ngày 23.5, UBND tỉnh Bình Phước đã có cuộc họp khẩn cấp để đánh giá diễn biến và triển khai công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.
Hiện tại, các địa phương có dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh là H.Đồng Phú, TP.Đồng Xoài, H.Phú Riềng và TX.Phước Long.
Theo các địa phương có dịch, công tác xử lý dịch bệnh gặp nhiều khó khăn như không có dụng cụ giết lợn bị bệnh, lực lượng xử lý dịch mỏng, đồ bảo hộ chưa đủ... Các địa phương kiến nghị tỉnh chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị dịch bệnh, tăng kinh phí cho lực lượng tham gia công tác dập dịch tại địa phương, khu vực chôn lấp lợn bị bệnh..
Theo thống kê, Bình Phước hiện có 665.754 con lợn (không bao gồm lợn mẹ), trong đó chăn nuôi trang trại là 251 trang trại với tổng số 541.854 con (chiếm 81,3% tổng đàn), chăn nuôi nông hộ là 10.810 hộ với 123.903 con (chiếm 19,7%). Hiện đã có 7 phường, xã, thị trấn/4 huyện, thị tại Bình Phước có lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
 
Thanh niên online