Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì buổi làm việc
 

Tham dự cuộc họp, về phía tỉnh Đắk Nông có các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh Đắk Nông tham dự buổi làm việc
 

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng quán triệt một số nội dung liên quan đến buổi làm việc,thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn  đã báo cáo tóm tắt nội dung các văn kiện gồm: dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy và dự thảo Nghị quyết trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020; Dự thảo báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông báo cáo tại buổi làm việc
 

Theo báo cáo trình tại buổi làm việc, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong 7 nhóm chỉ tiêu, gồm 21 chỉ tiêu cụ thể thì Đắk Nông có 14/21 chỉ tiêu đạt và vượt. Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức bình quân chung của cả nước. Môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp được quan tâm thực hiện. Quy mô và tiềm lực của nền kinh tế được nâng lên. Văn hóa - xã hội có bước phát triển. Đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo từ 19,2% năm 2016 giảm xuống còn dưới 7%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Chính trị - xã hội ổn định. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, nhất là với tỉnh Mondulkiri Vương quốc Campuchia. Công tác xây dựng đảng được chú trọng... Những kết quả đạt được trên đã tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn để thúc đẩy quá trình phát triển của tỉnh nhanh hơn, xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Nông hướng đến mục tiêu giàu đẹp, văn minh, nhân ái, nghĩa tình.

Đoàn công tác Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông

 

Về công tác Đại hội đảng các cấp thời gian qua, Tỉnh ủy Đắk Nông đã tập trung chỉ đạo theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai nghiêm túc, bài bản, chu đáo, khẩn trương từ khâu xây dựng đề cương tổng quát, đề cương chi tiết, đến khi hình thành nội dung của văn kiện đã đảm bảo đúng quy trình, quy chế làm việc của cấp ủy.

 T/h: Xuân Hạnh