Đi cùng các chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Na, xã Đăk Will, huyện Cư Jút tuần tra dọc đường biên giới, chúng tôi càng thấu hiểu hơn những gian lao, vất vả của các chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ canh giữ biên cương. Đóng quân ở địa bàn xa xôi, xa khu dân cư, gặp nhiều khó khăn, nhưng đơn vị luôn chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội; triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác Biên phòng, xây dựng đơn vị nề nếp chính quy và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì thường xuyên việc tuần tra biên giới, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Na tuần tra biên giới

    

Tại Đồn biên phòng Tuy Đức, xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức, những người lính quân hàm xanh nơi đây luôn bám trụ biên giới, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ từng cột mốc, đường biên thiêng liêng của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tuy Đức còn luôn kiên trì bám địa bàn, vận động bà con tham gia bảo vệ biên giới, củng cố, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Đức giúp dân sửa nhà
 

Xác định quần chúng nhân dân là tai mắt quan trọng trong bảo vệ đường biên, cột mốc, cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng Bộ đội biên phòng Đăk Nông thường xuyên đến các thôn, bon giúp nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế, vận động nhân dân tham gia các phong trào quần chúng bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên.

 

Bộ đội Biên phòng Đắk Nông giúp dân thu hoạch
 

Bên cạnh đó đơn vị còn tổ chức giảng dạy tiết học vùng biên cho học sinh trên địa bàn. Thông qua tiết học, học sinh vùng biên đã hểu biết hơn về tỉnh biên giới, huyện biên giới và xã biên giới.

    

Tiết học vùng biên tại huyện Tuy Đức
 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Đăk Nông luôn tập trung cao độ, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đấu tranh hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tổ chức tốt các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn, nguyên vẹn đường biên, cột mốc biên giới. Qua đó, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc  trong tình hình mới.

 

Bộ đội Biên phòng Đăk Nông quyết tâm bảo vệ vững vững chắc chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới

 

T/h: Tuấn Bình – Văn Hiệp