Được biết, trước đó UBND tỉnh Đắk Nông đã có công văn kiến nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ xem xét, bổ sung 1.062 biên chế ngành giáo dục.

Tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non là vấn đề nan giải của Đắk Nông trong những năm học vừa qua. Để khắc phục, nhiều địa phương đã phải thực hiện nhiều giải pháp khi số học sinh tăng liên tục nhưng biên chế giáo viên lại không được điều chỉnh. Tuy nhiên, dù việc dạy và học cơ bản đảm bảo nhưng cũng phát sinh nhiều vấn đề cần sớm được giải quyết. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo và ngành giáo dục tiến hành rà soát để sắp xếp lại biên chế ngành theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Theo đó, từ nay đến năm 2021, một số trường, điểm trường trên địa bàn tỉnh sẽ sáp nhập hoặc chấm dứt hoạt động để giảm bớt các vị trí lãnh đạo, quản lý, nhân viên hành chính. Giáo viên một số trường tại các huyện đã ổn định và có chiều hướng giảm dần số học sinh như Cư Jút, Đắk Song, Đắk Mil sẽ được sắp xếp, điều chuyển công tác đến các huyện, thị đang thiếu hụt giáo viên. Biên chế giáo dục cũng được tinh giản, sắp xếp lại theo hướng ưu tiên cho giáo viên trực tiếp đứng lớp.

 Bảo Ngọc