Năm 2020, các Đài PT – TH trong Cụm thi đua số 6 khu vực Tây Nguyên thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền đầy đủ những Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội, Đại hội Đảng các cấp, 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… đến các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh thông tin công tác đối ngoại; đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Quang cảnh hội nghị
 

Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, dịch bệnh bạch hầu, Đài PT-TH 5 tỉnh Tây Nguyên kịp thời tuyên truyền, thông tin chính xác, đầy đủ tình hình dịch bệnh đến nhân dân, không để hoang mang dư luận, giúp bà con nâng cao nhận thức phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Để tăng hiệu quả thông tin, tuyên truyền trên sóng PT – TH, các Đài PT – TH trong Cụm thi đua số 6 đẩy mạnh hợp tác sản xuất, trao đổi chương trình; thường xuyên đổi mới, cải tiến nội dung và tăng thời lượng phát sóng. 

Cụm thi đua số 6 nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông
 

Tại Hội nghị, đại diện Đài PT – TH 5 tỉnh Tây Nguyên tập trung thảo luận nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cộng tác tin bài, trao đổi, hợp tác sản xuất chương trình, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhân sự; thống nhất những nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong Cụm năm 2021. Đồng thời kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm trình Chính phủ phê duyệt đề án hỗ trợ báo chí thông tin, tuyên truyền cơ chế đặt hàng phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các Đài PT-TH trong cụm.

Lãnh đạo 5 Đài PT-TH khu vực Tây Nguyên 
 

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo các Đài PT-TH Cụm thi đua số 6 khu vực Tây Nguyên đã ký kết giao ước thi đua năm 2018. Đài PT-TH Kon Tum tiếp nhận là Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2021

T/h: Nhân Chung