Các địa phương có nguy cơ trở lên tạm dừng học trực tiếp tại trường
 

Cụ thể, để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, các cơ sở giáo dục ở các huyện Cư Jút, Krông Nô và các cơ sở giáo dục tại các xã thuộc diện nguy cơ trở lên tạm thời chưa thực hiện tổ chức cho học sinh học tập tại trường từ ngày 6/9 cho đến khi có thông báo mới.

Thống kê, tính đến ngày 28/8, huyện Cư Jút và thị trấn E’Tling được xếp thuộc diện nguy cơ cao; huyện Krông Nô thuộc diện có nguy cơ.

Toàn tỉnh có 12 xã thuộc diện có nguy cơ gồm: Nam Nung, Nam Đà, Nam Xuân, Đắk Drô, Nâm N’Đir (Krông Nô); Nam Dong, Đắk Wil, Tâm Thắng, Ea Pô (Cư Jút); Quảng Sơn (Đắk Glong); Nam Bình (Đắk Song); Quảng Tân (Tuy Đức). 

Các cơ sở giáo dục còn lại tại 6 huyện, thành phố và 58 xã sẽ vẫn triển khai chương trình năm học mới bắt đầu từ ngày 6/9. 

Các cơ sở giáo dục không nằm trong nhóm nguy cơ vẫn triển khai chương trình năm học mới bắt đầu từ ngày 6/9
 

Các cơ sở không học tập trung tại trường sẽ triển khai dạy học online kết hợp với dạy học qua phiếu giao việc. Dạy học thông qua phiếu giao việc được triển khai cho học sinh lớp 1 bằng cách là giáo viên sẽ xây dựng và gửi kế hoạch học tập, hướng dẫn học sinh học tại nhà. Học sinh các lớp khác sẽ triển khai dạy trực tuyến.

Triển khai học trực tuyến để phòng, chống dịch
 

Các cơ sở giáo dục tổ chức học trực tiếp tại trường, giáo viên sẽ lựa chọn nội dung cốt lõi để dạy trực tiếp trên lớp. Các trường có đủ tỷ lệ 1 phòng học/lớp sẽ tổ chức cho 50% học sinh học buổi sáng, 50% học sinh học buổi chiều.

Trường nào không đủ tỷ lệ 1 phòng/lớp sẽ ưu tiên lớp 1 và lớp 2 áp dụng cho 50%/lớp học buổi sáng và số còn lại học buổi chiều. Các khối lớp khác tùy theo tỷ lệ phòng học sẽ bố trí phù hợp, bảo đảm không quá 50% số học sinh/lớp/buổi.

Các cơ sở giáo dục nằm trên địa bàn các huyện, xã thuộc diện có nguy cơ và nguy cơ cao sẽ không tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022./.

T/h: Lệ Quyên