Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Jút đã bám sát, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đạt nhiều kết quả quan trọng. Các Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc huyện và các đoàn thể có nhiều đổi mới, thiết thực. Tuy nhiên, đối với việc thực hiện Chương trình hành động số 26 và số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19, Hội nghị Trung ương 6, khóa XII thì hiện nay, vì chưa có mô hình điểm nên Cư Jut vẫn đang gặp khá nhiều vướng mắc, trong đó có việc lựa chọn cán bộ để cắt giảm. Ông Trần Văn Hai, Trưởng phòng Nội vụ huyện Cư Jut cho biết, hiện toàn huyện có 127 thôn, bon, buôn với khoảng 2.400 cán bộ. Nếu thực hiện theo Đề án này, Cư Jut sẽ phải cắt giảm khoảng 3/4 trong số này. Trong khi đó, tỉnh chưa có một mô hình điểm nào. Bởi vậy, việc cắt giảm, sát nhập các chức danh khiến huyện khá lúng túng. 

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung chỉ đạo tại buổi làm việc
 

Thực hiện Chương trình hành động số 26 và 30 Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hiện tại, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cư Jút cũng đã tiến hành giải thể các chi bộ cơ quan xã, thị trấn và phân công đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bọn, buôn, tổ dân phố. 

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị huyện Cư Jút cần tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực thực hiện bảo đảm theo lộ trình các đề án đổi mới, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần cái gì đã rõ thì quyết tâm làm, cái gì chưa rõ thì chờ hướng dẫn. Riêng việc thí điểm Bí thư Đảng ủy xã đồng thời Chủ tịch UBND xã thì cần lựa chọn kỹ địa phương cũng như nhân sự, bảo đảm yêu cầu khi tiến hành. 

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Huyện cần lồng ghép các biện pháp, quyết liệt đẩy mạnh việc thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn và trưởng thôn là đảng viên; quan tâm công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Đối với những trường hợp cán bộ có biểu hiện sai phạm thì phải đẩy mạnh kiểm tra, xử lý sớm để bảo đảm nhân sự quy hoạch cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Minh Tuyết – Đức Hạnh