9 tháng đầu năm 2017 kinh tế, xã hội của tỉnh  tiếp tục tăng trưởng toàn diện. Trong 16 nhóm chỉ tiêu giao có 13/16 nhóm chỉ tiêu xấp xỉ đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước thực hiện 9.940 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,8%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 158% so với cùng kỳ năm 2016. Kim ngạch xuất khẩu đạt 722 triệu USD, tăng 53,6% so với cùng kỳ, đạt 94% kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu đạt 100 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ, đạt 80% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp ổn định, 9 tháng đầu năm 2017 toàn tỉnh thực hiện gieo trồng trên 89 ngàn ha cây trồng ngắn ngày, tổng sản lượng đạt 277.920 tấn. Chương trình giảm nghèo, y tế, văn hóa, giáo dục, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông… tiếp tục được đảm bảo. 

 

 Ông Nguyễn Bốn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (ngồi giữa) cùng 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

 

Tại hội nghị, các ngành và các địa phương đã tập trung thảo luận, phân tích và đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với một số chỉ tiêu liên quan đến tăng trưởng phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, đáng lưu ý là công tác chỉ đạo, phòng chống phá rừng còn nhiều hạn chế. Tiến độ thực hiện công tác trồng rừng năm 2017, việc triển khai Kế hoạch 437 ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh không đạt kế hoạch. Công tác cổ phần hóa, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước; tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh triển khai còn chậm. Trong thời gian tới, các ngành, địa phương cần nghiêm túc thực hiện các giải pháp đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư; đẩy mạnh việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản...

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh những tháng còn lại của năm 2017 có rất nhiều vấn đề cần tập trung thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ của cả năm 2017, đòi hỏi các cấp, các ngành tích cực chỉ đạo, điều hành, thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tăng cường huy động nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tập trung cải thiện các tiêu chí cải cách hành chính còn yếu kém, chưa đạt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cho doanh nghiệp. Các cấp, các ngành, địa phương tập trung giải quyết tình trạng khiếu kiện kéo dài, tranh chấp đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các điểm nóng trên địa bàn./.

 

Tin, ảnh: Kim Tuyết- Xuân Hạnh