Cảnh báo:

Trong 1 – 3 giờ tới, trên địa bàn các huyện này có khả năng xảy ra lũ quét ở các suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc và ngập lụt vùng thấp trũng ven các sông suối.

Ngoài ra cần lưu ý tại một số vị trí như sau:

 Bon Bu N’Đóh xã Đắk Wer ven suối Đắk R’Tih (khu vực tập trung nước: xã Đắk Buk So, thôn 7 xã Quảng Tân huyện Tuy Đức; Thôn 15, 8, 5, xã Kiến Thành huyện Đắk R’Lấp. Nước dồn về suối Đắk R’Tih

Thôn 1, thôn 3 xã Đắk Sin ven suối Đắk Sin và suối Đắk R’Kêh (Khu vực tập trung nước: Thôn 16, 17, 13, 11, 10 xã Đăk Sin;

Thôn 14 xã Đắk Sin ven suối Đa Anh Kông ( Khu vực tập trung nước: Quảng Chánh, Quảng Bình xã Nghĩa Thắng, Quảng An xã Đạo Nghĩa. Nước tập trung dồn vào suối Đa Anh Kông).

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp I

PTDnews