Cảnh báo: Trên địa bàn huyện Đắk Rlấp có khả năng xảy ra lũ quét ở các suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc và ngập lụt vùng thấp trũng ven các sông suối.

Đặc biệt lưu ý trên lưu vực hồ chứa thủy điện Đăk Kar: Trong 6 giờ tới, lưu lượng nước về hồ Đăk Kar có xu thế tăng nhẹ.

Ngoài ra cần lưu ý tại một số vị trí như sau:

-   Thôn 1, thôn 3 xã Đắk Sin ven suối Đắk Sin và suối Đắk R’Kêh (Khu vực tập trung nước: Thôn 16, 17, 13, 11, 10 xã Đăk Sin; Quảng Trung, Quảng Hoà xã Nghĩa Thắng; Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Phước, Quảng Đạt, Quảng Lộc xã Đạo Nghĩa. Nước dồn về suối Đắk Sin và Đắk R’Kêh).

 Thôn 14 xã Đắk Sin ven suối Đa Anh Kông (Khu vực tập trung nước: Quảng Chánh, Quảng Bình xã Nghĩa Thắng, Quảng An xã Đạo Nghĩa. Nước tập trung dồn vào suối Đa Anh Kông).

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp I

 

Nguồn: Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông