Nhiều khu vực tại xã Quảng Tín bị ngập trong nước

 

Nhận định trong 1- 3 giờ tới tiếp tục có mưa vừa, lượng mưa dự báo từ  20.0 -  30.0 mm.

Cảnh báo:

Trong 1 – 3 giờ tới, trên địa bàn huyện Đăk Rlấp có khả năng xảy ra lũ quét ở các suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc và ngập lụt vùng thấp trũng ven các sông suối.

Đặc biệt lưu ý tại một số vị trí như sau:

-   Thôn 1, thôn 3 xã Đắk Sin ven suối Đắk Sin và suối Đắk R’Kêh (Khu vực tập trung nước: Thôn 16, 17, 13, 11, 10 xã Đăk Sin; Quảng Trung, Quảng Hoà xã Nghĩa Thắng; Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Phước, Quảng Đạt, Quảng Lộc xã Đạo Nghĩa. Nước dồn về suối Đắk Sin và Đắk R’Kêh

-   Thôn 14 xã Đắk Sin ven suối Đa Anh Kông ( Khu vực tập trung nước: Quảng Chánh, Quảng Bình xã Nghĩa Thắng, Quảng An xã Đạo Nghĩa. Nước tập trung dồn vào suối Đa Anh Kông)

-  Bon Bu N’Đóh xã Đắk Wer ven suối Đắk R’Tih (khu vực tập trung nước: xã Đắk Buk So, thôn 7 xã Quảng Tân huyện Tuy Đức; Thôn 15, 8, 5, xã Kiến Thành huyện Đắk R’Lấp. Nước dồn về suối Đắk R’Tih)

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp I