Theo thông tin của Đài Khí tượng thủy văn Đắk Nông, trên sông Đắk Nông (tại trạm thủy văn Đắk Nông) mực nước lúc 7h ngày 6/9 là 588.82m cao hơn 0.32m so với báo động I.

Trong 03 giờ qua, trên địa bàn các huyện Đăk Rlấp, Tuy Đức và thị xã Gia Nghĩa có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa đo được từ 04h00 - 07h00 ngày 06/9/2019 tại một số điểm như sau:

Trạm

Kiến Đức

Đăk Ru

Quảng Tín

Nhân Cơ

X(mm)

38.2

24.8

26.4

26.2

Nhận định: Trong 1-3 giờ tới các khu vực nói trên tiếp tục có mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10.0 – 30.0mm.

Cảnh báo:

- Trong ngày hôm nay 6/9, trên sông Đăk Nông (tại trạm thủy văn Đăk Nông) mực nước tiếp tục có xu thế tăng và xuất hiện lũ, với đỉnh lũ có khả năng đạt mức 589.20m (<BĐII: 0.30m).

- Trong 3 – 6 giờ tới, trên địa bàn huyện Tuy Đức, Đăk Rlấp và thị xã Gia Nghĩa có khả năng xảy ra lũ quét ở các suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc.

-  Đặc biệt lưu ý các vị trí như sau:

+ Bon Bu N’Đóh xã Đắk Wer ven suối Đắk R’Tih (khu vực tập trung nước: xã Đắk Buk So, thôn 7 xã Quảng Tân huyện Tuy Đức; Thôn 15, 8, 5, xã Kiến Thành huyện Đắk R’Lấp;

+ Khu vực ven suối Ea Blon, Da Nonr thuộc bon Dinh Đu xã Đắk Ngo huyện Tuy Đức (khu vực tập trung nước: xã Dinh Đu và Bon Phi Le Te);

+ Thôn 14 xã Đắk Sin ven suối Đa Anh Kông (khu vực tập trung nước: Quảng Chánh, Quảng Bình xã Nghĩa Thắng, Quảng An xã Đạo Nghĩa);

+ Khu vực xã Đăk Rmoan, xã Quảng Thành, các phường Nghĩa Trung, Nghĩa Đức, Nghĩa Phú thuộc thị xã Gia Nghĩa;

+ Vùng hạ du các thuỷ điện Đăk Kar, Đak Sin 1 và Đăk R’tih.

+ Một số hồ chứa thủy lợi đang trong tình trạng nguy cơ mất an toàn: Hồ Thôn 2 thuộc xã Trường Xuân; hồ Xơ Re, hồ Xu Đăng, hồ Đăk Kual thuộc xã Đăk N’Drung, huyện Đăk Song; Hồ Đội 1 thuộc xã Đăk Lao, huyện Đăk Mil; Hồ Đăk Nang thuộc xã Đăk Nang, huyện Krông Nô;

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp I

PTDnews