Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 600 trường hợp đang trong thời gian theo dõi, cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Đến nay, toàn tỉnh có 361 trường hợp đã được xét nghiệm, kết quả đều âm tính.

 

 
 
 
Nguồn Sở Y tế Đắk Nông