Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ từ Chi nhánh
Xăng dầu Đắk Nông
 

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UVTV TU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Điểu Xuân Hùng  đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo và nhân viên Chi nhánh Xăng dầu Đắk Nông. Trước những thiệt hại to lớn do thiên tai gây ra, sự chung tay, góp sức của Chi nhánh Xăng dầu Đắk Nông và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân… trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần hỗ trợ, động viên đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.

T/h: Ngô Lan-Xuân Cảnh