Ảnh minh hoạ
 

Trong số 6 trường hợp vừa công bố, có 02 trường hợp ghi nhận trong tỉnh và 04 trường hợp đều có dịch tễ về từ tỉnh Bình Dương.

Cụ thể: tại huyện Đắk Song 01 trường hợp trong khu vực cách ly, phong tỏa; huyện Đắk R’lấp 01 trường hợp là F1 được ghi nhận tại khu cách ly tập trung; huyện Cư Jut 01 trường hợp là bệnh nhân tái dương từ Bình Dương trở về; huyện Krông Nô 03 trường hợp, trong đó 01 trường hợp là bệnh nhân tái dương và 02 trường hợp mắc mới đều đi từ Bình Dương về. 

Các bệnh nhân đã được đưa đến khu cách ly điều trị COVID-19 để cách ly, điều trị theo đúng quy định. 

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt thông điệp 5K và các văn bản chỉ đạo hiện hành của Bộ Y tế và UBND tỉnh.

T/h: Ngô Lan