Ảnh minh họa
 

Trường hợp thứ 159 là bệnh nhân L.V.T, sinh năm 2000, giới tính nữ, nghề nghiệp công nhân.

Trường hợp thứ 160 là bệnh nhân L.T.U, sinh năm 1993, giới tính nam, nghề nghiệp công nhân.

Trường hợp thứ 161 là bệnh nhân L.T.T, sinh năm 1995, giới tính nữ, nghề nghiệp công nhân.

Trường hợp thứ 162 là bệnh nhân V.V.T, sinh năm 2001, giới tính nam, nghề nghiệp công nhân.

Trường hợp thứ 163 là bệnh nhân P.V.T, sinh năm 1991, giới tính nam, nghề nghiệp nấu ăn.

Trường hợp thứ 164 là bệnh nhân L.Đ,C, sinh năm 2001, giới tính nam, nghề nghiệp công nhân.

Cả 6 trường hợp trên đều có địa chỉ thường trú huyện cư Jut. Có yếu tố dịch tễ: từ Bình Dương về Đắk Nông và được cách ly y tế tập trung từ ngày về đến nay.

Trường hợp thứ 165 là bệnh nhân P.Q.B, sinh năm 2002, giới tính nam, nghề nghiệp sinh viên. Địa chỉ thường trú huyện Đắk Mil; là F1 của bệnh nhân thứ 55 (BN 133618 được công bố ngày 30/7/2021); được cách ly y tế tập trung từ ngày 30/7/2021 đến nay.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh không được chủ quan và thực hiện tốt thông điệp 5K, cũng như các văn bản chỉ đạo hiện hành của UBND tỉnh và Bộ Y tế.

T/h: Ngô Lan