Ảnh minh hoạ

 

Trong số 7 trường hợp vừa công bố, có 03 trường hợp ghi nhận trong tỉnh, 04 trường hợp có dịch tễ về từ tỉnh Bình Dương. 

Cụ thể: huyện Cư Jút 02 trường hợp, trong đó 01 trường hợp mắc mới và 01 trường hợp tái dương tính đều về từ Bình Dương; huyện Đăk Song 01 trường hợp, là F1 được cách ly tập trung; huyện Đăk R’lấp 02 trường hợp, là F1 được cách ly tập trung; TP.Gia Nghĩa 01 trường hợp tái dương tính về từ Bình Dương; huyện Tuy Đức 01 trường hợp mắc mới về từ Bình Dương.

Các bệnh nhân đã được đưa đến khu cách ly điều trị COVID-19 để cách ly, điều trị theo đúng quy định.

T/h: Ngô Lan