Theo đó, trên cơ sở 146 tác phẩm báo chí tham gia Giải. Hội đồng xét tặng Giải thưởng báo chí tỉnh chọn 30 tác phẩm thuộc các thể loại truyền hình, phát thanh, báo viết, báo điện tử và báo ảnh của 27 tác giả là hội viên Hội Nhà báo và 3 tác giả đang công tác tại cơ quan khác.  

Các thành viên Hội đồng họp xét tác tác phẩm dự Giải báo chí quốc gia
 

Các tác phẩm được chọn bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương, phản ánh kịp thời và sâu sắc các vấn đề của xã hội, có tính phát hiện, phê phán các hành vi tiêu cực, mặt trái xã hội được dư luận quan tâm, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Phát biểu tại cuộc họp, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng báo chí tỉnh yêu cầu các thành viên trong Hội đồng cần tập trung chọn lọc lại những tác phẩm phản ánh vấn đề mới, mang tính phát hiện cao, được cộng đồng dư luận quan tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng báo chí tỉnh phát biểu tại cuộc họp
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh cũng yêu cầu các thành viên trong Hội đồng cần quan tâm đến chủ đề tác phẩm. Các tác phẩm trước khi đưa đi dự thi phải hoàn chỉnh lại để bảo đảm tác phẩm đạt chất lượng cao nhất.

Minh Trí, Tô Hiệu