Tại các nơi đến thăm, đồng chí Hà Trung Ký đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống, động viên tinh thần các gia đình chính sách, người có công; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình chính sách đã có những đóng góp, hy sinh to lớn cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Đoàn công tác thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Văn Đập
 
Đồng chí Hà Trung Ký thăm, tặng quà thương binh Mạc Văn Thèn
 
 
Đồng chí Hà Trung Ký mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Đồng chí mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm sâu sắc và thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, gia đình chính sách trên địa bàn. 
 
Bà Nguyễn Thị Nguyệt cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các gia đình chính sách
 
Đoàn công tác hỏi thăm, động viên gia đình thân nhân Liệt sĩ bà Trịnh Thị Thềm
 
 
T/h: Hoàng Hoa - Xuân Trí