Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Đắk Nông cần khai thác triệt để lợi thế về đất đai, khí hậu để bức phá đi lên
 

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho thấy, về kinh tế - xã hội các chỉ tiêu, mục tiêu mà đại hội đề ra cơ bản đạt và vượt, phát triển tích cực toàn diện. Trong đó, tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân giai đoạn đạt 8,02% gần bằng mức bình quân chung của cả nước, quy mô nền kinh tế tăng 1,34 lần so với đầu nhiệm kỳ; tăng trưởng bình quân khu vực nông nghiệp đạt 4,52%; quy mô khu vực công nghiệp tăng 1,78 lần, tốc độ bình quân đạt 12,22%, bước đầu khai thác được tiềm năng khoáng sản bôxít tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế; GRDP bình quân đầu người tăng từ 38,65 triệu đồng đầu nhiệm kỳ lên 52 triệu đồng vào năm 2020. Chương trình nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội được quan tâm; Quốc phòng an ninh được tăng cường, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhiều vấn đề thúc đẩy phát triển KT - XH được nêu lên tại buổi làm việc
 

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, mặc dù diễn ra trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch Covid -19 và dịch bạch hầu, nhưng tỉnh Đắk nông đã nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao nhất trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, song song với công tác khoanh vùng, dập dịch, tỉnh Đắk Nông đã tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân.

Về công tác Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tinh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chi đạo, hướng dẫn của cấp trên.Việc xây dựng các văn kiện cũng như công tác chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp cơ bản kịp thời, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, Đắk Nông đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, nhiều tiềm năng lợi thế của tỉnh chưa được phát huy. Do đó, Đắk Nông đề nghị Trung ương sớm tổng kết thí điểm phát triển công nghiệp Alumin - Nhôm, để ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp luyện nhôm trong thời kỳ mới; Sớm đầu tư xây dựng đường cao tốc Đắk Nông –  Thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị Quốc hội có ý kiến ủng hộ chủ trương bổ sung một số dự án điện gió, điện mặt trời tỉnh Đắk Nông vào quy hoạch, ủng hộ chủ trương đầu tư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2 để nâng quy mô từ 300 giường lên 700 giường bệnh; quan tâm, ưu tiên nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025…

Thành viên Đoàn công tác Trung ương đóng góp ý kiến với tỉnh Đắk Nông
 

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã đề nghị tỉnh Đắk Nông cần có giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; quản lý dân di cư tự do, giải quyết tình trạng tranh chấp đất tại các nông, lâm trường; quản lý, khai thác khoáng sản để bảo đảm hài hài lợi ích trong phát triển KT – XH; quan tâm đến công tác quản lý bảo vệ rừng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ ấn tượng trước sự đổi thay nhanh chóng của Đắk Nông. Tuy nhiên, Đắk Nông vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương, vì nguồn vốn ngân sách của TW phân bổ cho địa phương thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Vì vậy, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các ủy Ban của Quốc hội cần giám sát, phân bổ nguồn vốn hợp lý, trên tinh thần “không tỉnh nào bị bỏ lại phía sau”. Chia sẻ khó khăn của địa phương là một tỉnh nghèo có xuất phát điểm thấp, nên nhiệm kỳ qua Đắk Nông chỉ có 14/21 chỉ tiêu đạt so với NQ đã đề ra. Tuy nhiên, Chủ tịch QH lưu ý tỉnh Đắk Nông phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để bức phá đi lên, tận dụng tiềm năng thế mạnh về đất đai, khoáng sản và khí hậu, đặc biệt cần đổi mới tư duy cũng như mô hình tăng trưởng để sớm thoát khỏi một tỉnh nghèo.

Liên quan đến công tác xây dựng đảng, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh Đắk Nông xây dựng tổ chức chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đẩy lùi suy thoái, biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa. Đặc biệt, tỉnh Đắk Nông cần quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị về công tác chuẩn bị đại hội đảng cũng như nâng cao chất lượng các văn kiện và công tác nhân sự.

Việc công viên địa chất Đắk Nông đã được Unesco công nhận là công viên địa chất toàn cầu, trong thời gian tới sẽ có nhiều làn sóng đầu tư mới vào Đắk Nông. Vì vậy, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tỉnh Đắk Nông cần có kế hoạch xúc tiến đầu tư, đặc biệt là công tác quy hoạch, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đắk Nông huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng, thu hút làn sóng đầu tư mới, đặc biệt là sau khi Công viên địa chất Đắk Nông đã được Unesco công nhận là công viên địa chất toàn cầu
 

Liên quan đến kiến nghị của tỉnh Đắk Nông về đầu tư xây dựng đường cao tốc Đắk Nông – TP HCM theo hình thức đối tác công tư (PPP), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cơ bản tán thành, nhưng yêu cầu địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT xem xét, cân nhắc vì nguồn vốn đầu tư rất lớn, trong khi nhà nước chỉ hỗ trợ địa phương phần nào để giải phóng mặt bằng; Chủ tịch QH cũng ủng hộ chủ trương bổ sung một số dự án điện gió, điện mặt trời tỉnh Đắk Nông vào quy hoạch, ủng hộ đầu tư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2, ưu tiên phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm trong thời gian tới…

Tại buổi làm việc, Uỷ viên TW đảng, Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn đã phát biểu tiếp thu các ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng như các thành viên trong đoàn công tác. Bí thư tỉnh ủy Lê Diễn cho biết, mặc dù là tỉnh còn nhiều khó khăn do xuất phát điểm còn thấp, nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Nông luôn cố gắng, khắc phục những yếu kém, tồn tại để phát triển, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thu hút phát triển công nghiệp... quyết tâm phấn đấu cuối năm 2020, đưa Đắk Nông thoát khỏi là một tỉnh nghèo, kém phát triển.

 

T/h: Lê Đại - Xuân Hạnh