Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm việc với Truyền tải điện Đắk Nông

Hiện nay, Truyền tải điện Đăk Nông đang quản lý vận hành đường dây 500kV dài 175,5km, đường dây 220kV dài hơn 273km và 2 trạm biến áp 220kV và 500kV tại xã Nhân Cơ (Đăk R’Lấp). Bên cạnh nhiệm vụ truyền tải điện cho  miền Nam, cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn, Truyền tải điện Đắk Nông còn thực hiện nhiệm vụ trung chuyển công suất của các nhà máy thủy điện vào hệ thống điện quốc gia.

Những năm qua, Truyền tải điện Đắk Nông luôn tập trung và phấn đấu hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Tuy nhiên khu vực lưới điện do Truyền tải điện Đắk Nông quản lý đi qua địa bàn rộng, địa hình đồi núi phức tạp nên áp lực cung cấp điện lớn, công suất truyền tải điện trên các đường dây 500kV và một số tuyến đường dây 220kV cao. Trong khi đó, các thiết bị phục vụ quản lý vận hành còn thiếu và sử dụng nhiều năm. Vì vậy, Truyền tải Điện Đắk Nông kiến nghị Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia cần quan tâm đầu tư, khắc phục sửa chữa nhằm hạn chế xảy ra các sự cố trên lưới điện. 

  

Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tặng quà cho Truyền tải điện Đăk Nông

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc giađánh giá cao những nỗ lực của Truyền tải điện Đắk Nông trong thời gian qua. Đối với các đề xuất của Truyền tải điện Đắk Nông, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia ghi nhận và sẽ sớm có những giải pháp đầu tư nhằm không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng công tác quản lý vận hành lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn cho tỉnh Đăk Nông nói riêng và Khu vực Tây Nguyên, Miền Nam nói chung.

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia động viên CBCNV Truyền tải điện Đắk Nông cần tập trung các giải pháp thực hiện tốt công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cà thực hiện tốt đảm bảo an toàn lao động.

 

Th: Lê Cung