Tại văn bản số 2128 ngày 9/5/2018 về việc chấn chỉnh việc cử cán bộ tham gia tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huỵện, thị xã bố trí thành phần tham dự các buối tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng yêu cầu. Trường hợp đặc biệt, có lý do chính đáng không thể tham dự phải báo cáo Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi đối thoại và phải cử lãnh đạo khác dự thay; Lãnh đạo tham dự phải nắm nội dung liên quan đến buổi đối thoại và chịu trách nhiệm về các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc.

Trước đó, tại buổi đối thoại với các hộ dân bon Đắk Prí, xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô và buổi đối thoại với các hộ dân xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức, các đơn vị như Công an tỉnh, Sở NN- PTNT cử cán bộ tham gia không đúng thành phần, không nắm được nội dung buổi đối thoại. Khi công dân có ý kiến, các đơn vị liên quan đã không trả lời, giải thích được, làm ảnh hưởng đến chất lượng buổi đối thoại và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin, ảnh: H'Loan