Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đi kiểm tra thực tế về tình hình hoạt động của một số doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tâm Thắng
 

Khu công nghiệp Tâm Thắng (Cư Jút) được thành lập năm 2002, có diện tích 179,2ha,  trong đó đất sử dụng là 120ha, vốn đầu tư hơn 230 tỷ đồng. Hiện có 44 doanh nghiệp đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp Tâm Thắng, nhưng chỉ có 33 doanh nghiệp đang hoạt động. Một số dự án chưa triển khai xây dựng theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm: Công ty Cổ phần Bơ công nghệ cao Việt Nam, Cty TNHH Kim Hà Việt, Cty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao…

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thăm, kiểm tra tình hình hoạt động của Cty cổ phần ván công nghệ cao Bison

Qua 19 năm đi vào hoạt động, doanh thu cho thuê đất của Khu công ngiệp Tâm Thắng chỉ hơn 66 tỷ đồng. Nguyên nhân do doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn vì thiếu nguyên liệu đầu vào, tiêu thụ sản phẩm chậm, doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng hoặc ngừng sản xuất. Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2021 đến nay doanh thu của Khu công nghiệp Tâm Thắng chỉ hơn 5 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thăm, kiểm tra tình hình hoạt động của Cty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Thái An
 

Sau khi nghe lãnh đạo Cty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng và các sở ngành có ý kiến liên quan đến tình hình hoạt động của KCN, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh: qua 19 năm đi vào sử dụng KCN Tâm Thắng hoạt động chưa hiệu quả. Vì vậy, để thu hút doanh nghiệp, Cty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng cùng các sở, ngành tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nghiên cứu, lựa chọn mô hình hoạt động hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật; Cương quyết thu hồi đất đối với những doanh nghiệp thuê đất nhưng không hoạt động; Lựa chọn, thu hút những doanh nghiệp có năng lực, tiêu thụ nguồn nguyên liệu sẵn có trên địa bàn, đồng thời tạo việc cho lao động tại địa phương và đóng góp cho ngân sách của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh cần sớm có giải pháp để Khu công nghiệp Tâm Thắng thực sự hoạt động hiệu quả
 

Ngoài ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cũng yêu cầu tập thể BQL các khu công nghiệp tỉnh phải đoàn kết thống nhất, sắp tới UBND tỉnh sẽ kiện toàn bộ máy nhân sự để đơn vị hoạt động hiệu quả hơn.

Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cũng đã đi kiểm tra thực tế về tình hình hoạt động của một số doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tâm Thắng gồm: Cty cổ phần ván công nghệ cao Bison; Cty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Thái An; Cty cổ phần intimex Đắk Nông.

T/h: Lê Đại – Văn Chinh