Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Tư pháp đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác tư pháp thời gian qua cũng như nêu lên những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất trong thời gian tới. Theo đó, thời gian qua, công tác điều hành, xây dựng kế hoạch, cách thức triển khai được Sở Tư pháp thực hiện bài bản, đúng trọng tâm, linh hoạt trong tình hình, diễn biến dịch covid-19, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong mọi hoạt động.

Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo hoạt động của đơn vị tại cuộc họp
 

Sở đã tập trung nguồn lực, bảo đảm tính chuyên sâu trong lĩnh vực văn bản quy phạm pháp luật với việc tổ chức thẩm định trên 36 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội để đưa pháp luật đến với người dân trong bối cảnh dịch Covid-19…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện công tác tư pháp, việc phối hợp với các ngành liên quan, những kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phát biểu tại cuộc họp
 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thống nhất với những đề xuất, kiến nghị mà lãnh đạo Sở Tư pháp đã nêu. Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tư pháp tham mưu tốt cho tỉnh về công tác kiểm tra, kiểm soát văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ngành.

Sở cần phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân với nhiều hình thức khác nhau, bảo đảm thiết thực hiệu quả góp phần làm giảm các loại tội phạm trên địa bàn.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản cần vận dụng tốt các cơ chế, tận dụng cơ chế thị trường tiếp tục hoàn thiện, mở rộng hoạt động, phối hợp tốt với các ngành chức năng, các địa phương, đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao.

 

T/h: Phan Đông-Xuân Cảnh