Chương trình bắt đầu từ 14 h00-16h30 và được trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh Đắk Nông. Học sinh được thông tin những nội dung liên quan đến quy chế Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019; tư vấn và định hướng chọn trường, chọn ngành; tư vấn phương thức xét tuyển, chỉ tiêu xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Vỹ Phượng