Ảnh minh họa 
 

Căn cứ công bố cấp độ dịch của tỉnh Đắk Nông đã ban hành, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên các huyện thực hiện một số nội dung sau:

Rà soát các điều kiện để tổ chức cho học sinh tới lớp học trực tiếp đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục. Đối với các trường học đang được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung, phục vụ công tác phòng, chống dịch,… cần nhanh chóng sửa chữa, hoàn thiện… để sẵn sàng đón học sinh đi học trực tiếp trở lại; bổ sung cơ sở vật chất theo yêu cầu an toàn trường học trong tình hình mới.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2  (nguy cơ thấp và trung bình) : Tổ chức dạy học trực tiếp.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc các địa bàn ở cấp độ 3 (nguy cơ cao): Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, trên truyền hình.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc các địa bàn ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao): Tổ chức dạy học trực tuyến trên truyền hình, giao bài tự học…;

Yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo quy định; phối hợp chặt chẽ với gia đình theo dõi, quản lý sức khỏe của học sinh để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời; phối hợp với cơ sở y tế địa phương xây dựng phương án phòng dịch và xử lý các tình huống phát sinh một cách kịp thời và có hiệu quả.

T/h: Vỹ Phượng