Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa của Công an huyện Cư Jút và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân địa phương. Đây cũng là nhiệm vụ cải cách hành chính mà Công an huyện đăng ký thực hiện với Giám đốc Công an tỉnh trong năm 2019, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Hữu Phương – Tùng Nhi

(Đài TT huyện Cư Jut)