Quyết định cũng nêu rõ các quy định về ngăn chặn dịch bệnh như trong thời gian có dịch yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp huyện lập các chốt kiểm soát tại vùng dịch, không để lợn và sản phẩm từ lợn vận chuyển ra khỏi vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm; không vận chuyển lợn con, lợn giống từ bên ngoài vào vùng đệm, vùng bị dịch uy hiếp, kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ, tiêu thụ thịt lợn và sản phẩm thịt lợn để hạn chế mầm bệnh lây lan. Thành lập hội đồng tiêu hủy theo quy định, khống chế dịch bệnh lây lan và không để xảy ra tình trạng trục lợi trong hỗ trợ thiệt hại.

T/h: Minh Trí - KMuôi