Công bố kế hoạch thu hồi đất tại UBND xã Nghĩa Thắng 

Theo đó, tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 94 ha. Cụ thể, địa bàn xã Nghĩa Thắng sẽ có 50 ha của 45 hộ dân ở thôn Quảng Sơn bị ảnh hưởng. Tại xã Đăk Wer sẽ thu hồi khoảng 44 ha của 41 hộ ở thôn 13. Sau khi công bố kế hoạch thu hồi đất, chủ đầu tư sẽ phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày phê duyệt phương án. Đối với các trường hợp đủ điều kiện tái định cư ở xã Nghĩa Thắng sẽ được huyện bố trí tại Khu tái định cư thôn Quảng Bình và Hồ Cầu tư, xã Nghĩa Thắng. Đối với các hộ dân ở xã Đắk Wer, UBND huyện sẽ bố trí tái định cư phù hợp. Trong thời gian chờ bố trí tái định cư nếu các hộ có nhu cầu về chỗ ở thì UBND huyện Đắk R’lấp phối hợp với Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV bố trí phòng tạm cư thuộc Khu tái định cư Rừng Sao, thôn 11, xã Nhân Cơ.

Người dân xã Đắk Wer nêu ý kiến về việc thu hồi đất 

Tại buổi lễ công bố, các hộ dân mong muốn chủ đầu tư sớm triển khai kế hoạch thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để bà con ổn định nơi ở, yên tâm sản xuất.

Các bên liên quan thực hiện việc kiểm đếm hiện trạng tại thôn Quảng Sơn, xã Nghĩa Thắng 

Về phía huyện Đắk R’lấp đã giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ trì phối hợp với các bên liên quan sớm lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng. Huyện cũng đề nghị các hộ dân có đất bị thu hồi cần phối hợp với các đơn vị liên quan để xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, sát, đúng hiện trạng, trên cơ sở đó lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Về phía bà con cũng cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không trồng thêm cây, cơi nới, xây mới nhà cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án sớm triển khai thực hiện.

Tin, ảnh: Phan Đông-Xuân Hạnh