Vườn Quốc gia Tà Đùng tiền thân là Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng được thành lập ngày 06/01/2003 tại Quyết định số 07/2003 của UBND tỉnh Đắk Lắk, trên cơ sở chuyển đổi từ Lâm trường Đắk P’lao, nay thuộc địa giới hành chính xã Đắk Som, huyện Đắk G’long. Trải qua 16 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện đơn vị quản lý, bảo vệ nguyên vẹn 22.844 ha rừng và đất rừng, trong đó trồng mới và khoanh nuôi tái sinh hơn 600 ha. Ngoài ra, trong những năm qua, đơn vị còn thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế cũng như công tác bảo tồn và phát triển sinh vật. Qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự; ổn định, nâng cao đời sống, tạo nguồn thu nhập cho người dân vùng đệm. Đặc biệt là những cộng đồng, hộ gia đình sống gần rừng thông qua các hoạt động khoán bảo vệ rừng, phát triển rừng. Việc Chính phủ cho phép chuyển hạng Vườn quốc gia Tà Đùng đã tạo cơ hội thu hút các nguồn đầu tư để bảo vệ và phát triển rừng cho Vườn Quốc gia nói riêng và tỉnh Đăk Nông nói chung.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng phát biểu tại lễ công bố
 

Phát biểu tại lễ công bố, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng trong những năm qua. Để triển khai thực hiện tốt công tác Quy hoạch Bảo tồn và phát triển rừng bền vững đến năm 2030 cũng như công tác bảo vệ và phát triển rừng Vườn Quốc gia Tà Đùng trong thời gian tới, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ, công chức, viên chức Vườn Quốc gia Tà Đùng cần phải quản lý bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng và đất rừng được giao, từng bước sắp xếp, ổn định, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát triển sinh vật. Tập trung phát triển du lịch sinh thái gắn với giáo dục môi trường. Đặc biệt là việc thực hiện tốt mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, giá trị cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các loài sinh vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trong hệ thống rừng đặc dụng.

Nhân dịp này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao Quyết định phê duyệt chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng thành Vườn Quốc gia Tà Đùng; Quyết định thành lập Ban quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định bổ nhiệm chức vụ giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao các quyết định thành lập và bổ nhiệm cho Ban quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng
 
 

                                                                                                                       Đăng Khôi