UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Công Hùng và Bí thư Huyện ủy Đắk Mil Lữ Chí Cường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Thương
 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Trần Văn Thương- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Đắk Mil, nhiệm kỳ 2015 – 2020 để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Trần Văn Thương cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời sẽ phấn đấu, nỗ lực hết mình cùng tập thể lãnh đạo huyện phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. 

Hoàng Dung (Đài Truyền thanh huyện Đắk Mil)