Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh được thành lập theo Nghị quyết số 05-NQ/HĐND ngày 18/3/2021 trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông và Văn phòng HĐND tỉnh. Theo đó, văn phòng là cơ quan tương đương Sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh.

Văn phòng được tổ chức thành 4 phòng chuyên môn gồm: Phòng Công tác Quốc hội; Phòng Công tác HĐND; Phòng Dân nguyện và Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị.

Trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng và các Phó Chanh văn phòng
 

Tại buổi lễ, Thường trực HĐND tỉnh đã công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cụ thể, ông Phan Quốc Lập giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Các ông: Võ Văn Nam, Trần Văn Sĩ và bà Thái Thị Tú Anh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Y Quang Buôn Krông chúc mừng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vừa được thành lập. Đồng thời đề nghị Văn phòng khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu giúp Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao./.

T/h: Bảo Ngọc – Thế Anh