Năm 2020, công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở đạt nhiều kết quả thiết thực góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hệ thống dân vận các cấp thường xuyên vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia phòng, chống dịch Covid-19, bạch hầu... Công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân được chú trọng. Các cấp, ngành đã tiếp 2430 lượt với 3255 công dân đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận, xử lý 3580 đơn thư. Việc vận động đoàn viên, hội viên và người dân tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm.

Quang cảnh hội nghị
 

Năm 2021, công tác dân vận tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Người cao tuổi và Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp dân vận tiếp tục phối hợp tổ chức cho đoàn viên, hội viên, nhân dân học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Chú trọng phối hợp giải quyết kịp thời khiếu nại, tránh để xảy ra điểm nóng; thường xuyên bố trí cán bộ xuống bám nắm địa bàn cơ sở, nhất là địa bàn trọng điểm, dân tộc thiểu số…

UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020

T/h: Thành Lam