Trụ sở Công ty TNHH MTV Nam Nung 
 

Công ty TNHH MTV Nam Nung (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Hiện nay, công ty đang nợ 120 tỷ đồng của các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng; nợ hơn 20 tỷ bảo hiểm xã hội; nợ khoảng 20 tỷ lương công nhân. Khoản nợ trên kéo dài từ năm 2013 đến nay, hiện công ty chưa có phương án giải quyết. Trong thời gian chờ sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa công ty nhà nước theo quy định, hiện mỗi năm khoản nợ của công ty liên tục tăng. Trong những ngày qua, một số hộ dân, tổ chức tín dụng đã thuê công ty mua- bán nợ đến tại trụ sở đơn vị đòi nợ, ảnh hưởng tâm lý của cán bộ, nhân viên và hoạt động của công ty./.

T/h: Lệ Quyên