Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nôngcó diện tích 4.760 km², trải dài trên địa bàn 5 huyện: Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Glong và thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông, với khoảng 65 điểm di sản địa chất, địa mạo, bao gồm hệ thống gần 50 hang động với tổng chiều dài hơn 10.000 m, các miệng núi lửa, thác nước...

Đây là một trong 3 mẫu tem của Bộ tem "Công viên địa chất toàn cầu" do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 30/10/2021 đến ngày 30/06/2023.

Tại Việt Nam, UNESCO đã vinh danh 3 công viên địa chất toàn cầu là: Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang (năm 2010); công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng (năm 2018) và công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông (năm 2020).

T/h: Vỹ Phượng