Theo đó, UBND huyện Cư Jút chỉ đạo ngành nông nghiệp huyện phổ biến, tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của Hội thi “Trái bơ ngon” đến các đơn vị, cá nhân tham gia; Thành lập tổ chuẩn bị Hội thi để hướng dẫn nông dân, làm đầu mối trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến Hội thi, nội dung thi. Đối tượng tham gia là nông dân, doanh nghiệp, HTX trồng bơ.

Hội thi “Trái bơ ngon” nằm trong khổ của sự kiện “Đăk Nông- mùa bơ chín năm 2018”, tạo cơ hội để nông dân trồng bơ trên địa bàn tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trồng bơ và giới thiệu sản phẩm bơ chất lượng đến người tiêu dùng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có nhu cầu liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Tùng Nhi

(Đài TT huyện Cư Jut)