Ông Tôn Chính Tài
 

Theo phán quyết của tòa, ông Tôn Chính Tài đã bị tước quyền lợi chính trị vĩnh viễn, và toàn bộ tài sản cá nhân của ông này đều bị sung công. 

Tòa án cho biết lợi lộc trái phép và các khoản lợi tức liên quan của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh sẽ bị thu hồi. 

Ông Tôn Chính Tài từng là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII./.

 

Vietnam+